Saturday, December 20, 2014

Information om var vi är nu för tiden.


Vårt motorcafé i Svartå har flyttat till Ribboda MC-service från och med onsdagen den 6/5 2015. Där kommer onsdagsträffarna med fika att vara i fortsättningen. http://www.ribbodamc.com/
Motorcafét är öppet på onsdagarna från första onsdagen i maj till sista onsdagen i september.
 
Till Ribboda MC-service kommer man via länsväg 204 som går från Vänerns östra strand strax norr om Gullspång till Vintrosa nära E18 mellan Örebro och Oslo. Vår nya träffpunkt ligger nästan mitt emellan Fjugesta och Mullhyttan precis intill länsvägen och det kommer att vara skyltat med motor-café. Det är på högersida om man kommer från Fjugesta och på vänster sida om man kommer från Mullhyttan.

Reseverksamheten till Isle of Man och andra evenemang finns kvar i ny regi. Kontakta Peter på peterportimao@gmail.com om du vill veta mera om resorna! Peter har också en evenemangssida: Peters Evenemang. 

Vår nya postadress är: Isle of Man Club Sweden c/o Jorka Blomberg, 
Fredsgatan 36, SE-703 62 Örebro.  
För kontakt, ring på telefon 072-013 08 50. Helst kvällstid på måndagarna. Eller skriv till: silja1942@hotmail.com

Nu har Silja gjort en video med en guidad tur runt banan på Isle of Man. Den är helt ny och på svenska. Länk:  Ett varv på banan.

TT course knowledge, detaljer om TT-banan på Isle of Man på engelska är nu uppdaterad och publicerad på:
http://siljasttknowledge.blogspot.se/ 

OBSERVERA! Vi raderar alla anonyma kommentarer! 

From Wednesday May the 6th 2015 and on, the motor café is moved to Ribboda MC-service. The Wednesday meetings will take place there in the future. http://www.ribbodamc.com/
The motorcafé is open on Wednesdays from the first Wednesday in May to the last Wednesday in September.

To get there, take road 204 that leads from north of Gullspang at the east strand of lake Vanern to Vintrosa close to the road E18 between Orebro and Oslo. Ribboda MC-service is close to the road 204 between Fjugesta and Mullhyttan. On the right if you come from Fjugesta and on the left if you come from Mullhyttan.  There will be signs for motor-café. 

The travelling to Isle of Man and other events goes on with a new arranger. Get in touch with Peter at peterportimao@gmail.com if you want to get more information about the travels! Peter has a site for his events in Swedish: Peter's Events.
Our new postal address is: Isle of Man Club Sweden c/o Jorka Blomberg, Fredsgatan 36, SE-703 62 Orebro Sweden.  For contact, call at +46-72-013 08 50 preferably at Monday evenings.
Or write to: silja1942@hotmail.com

 
Now Silja has made a guided tour in English.  One lap on the Isle of Man TT course. Here is a link: One lap at the TT course.

TT course knowledge, details about the TT course 
in Isle of Man in English is now updated and published at: http://siljasttknowledge.blogspot.se/

PLEASE NOTE! We delete all anonymous comments!

No comments: