Wednesday, October 24, 2007

Isle of Man 2007.KARTA ÖVER BANAN. MAP OF THE CIRCUIT.

Klicka på kartan för större bild. Click image for larger map.


Källa: GB Routes ’N’ Drives.
Ett varv på TT-banan.
Banan på Isle of Man är 60,72 km lång på en slingrig, kuperad och smal landsväg med asfalt. Starten är på Glencrutchery Road i Douglas. Nerför backen mot den skräckinjagande Bray Hill. Genom svackan och uppför backen över det beryktade Ago’s Leap. Passera den första mile-markeringen (1,6 km) och ner mot Quarter Bridge. Det är en rondell men vinkel höger på halt underlag på grund av oljespill från bilismen. Därefter en liten raka före Braddan Bridge som är en knixig S-böj vänster-höger med Braddankyrkan på vänster sida i utgången. Fortsätt mot Union Mills cirka 5 km efter starten. Ner genom Union Mills, förbi en verkstad och mack på vänster sida och sedan upp mot Glen Vine. Kör in i Glen Vine genom den snabba högern kallad Ballagarey (Ballascary) sedan ner för backen genom byn och upp igen vid utfarten. Crosby Pub på höger sida och något senare Wagon and Horses Pub på vänster. Pubben hette förr Half Way House. Det är numera ett privat hus.

Sedan är det nedförsbacke genom Highlander som är ett av de snabbaste partierna på banan. Fortsätt ner förbi Greeba Castle och Greeba Bridge till The Hawthorn som är en pub på vänster sida. Sedan fram till Ballacraine som är vinkel höger vid puben cirka 12 km från startlinjen. Fortsätt mot Glen Helen genom Ballig Bridge, Doran’s Bend, Laurel Bank, Black Dub fram till själva Glen Helen som är en serie kurvor före klättringen uppför Creg Willy's Hill till Sarah’s Cottage och Lambfell. Nu den långa och snabba rakan vid Cronk-y-Voddy, Molyneux's och Milestone 11 (17,7 km) därefter en inbromsning för Handley’s Corner, en ganska snabb S-kurva. Fortsätt förbi McGuinness's mot Barregarrow Crossroads och sedan nerför backen till The Bottom of Barregarrow. Därefter en liten uppförsbacke till Milestone 13 (20,9 km) före rakan mot Kirk Michael.

Kör in i Kirk Michael vid Douglas Road Corner där den första TT-tävlingen 1907 svängde vänster tillbaka mot Peel. Huvudgatan i Kirk Michael är gropig och smal med husens ytterdörrar en knapp meter från bankanten. Efter Kirk Michael går banan genom Rhencullen, Birkin’s Bends, Bishopscourt förbi Iceman's och Alpine Cottage innan man når byn Ballaugh. Där ligger Ballaugh Bridge, ett berömt hopp över en liten bro. Fortsätt mot Ballacrye och Quarry Bends med Wild Life Park på vänster sida. Därefter Sulby Straight som är ett av de absolut snabbaste partierna där det går 320 km/t. Förbi Sulby Glen Hotel på vänster.  Då har du just passerat markeringen för att halva varvet är avverkat. Vinkeln höger vid Sulby Bridge kräver en hård inbromsning. Upp mot puben Ginger Hall på höger sida och fortsätt mot Ramsey. På vägen dit passerar du Kerrowmoar, Glen Duff, Glen Tramman, Churchtown och Pinfold Cottage innan du kommer in i Ramsey genom den svepande Gardener’s Lane, Schoolhouse Corner och Parliament Square som är en rätt långsam S-böj höger-vänster.

Efter Parliament Square kommer den verkliga utmaningen över berget. Stenmurar och träd som omgärdat banan hittills ersätts nu med öppna fält och staket av trä. Kör upp till Qruickshank’s, en höger som tillåter cirka 130 km/t, där man kan säga att klättringen upp på berget börjar. Förbi Whitegates och Stella Maris, som är en privat villa, före Ramsey Hairpin där den riktiga uppförsbacken börjar. Fortsätt mot Waterworks, Tower Bends till Gooseneck och Milestone 26 (41,8 km) som kallas Joeys efter Joey Dunlop som vann på banan 26 gånger. Till sist Guthrie’s Memorial. Det är fortfarande lite uppför då du kör Mountain Mile, genom East Mountain Gate, George’s Folly, Black Hut, Verandah, Bungalow Bridge, Bungalow, Hailwood Raise och Hailwood Heights som är banans högsta punkt 422 meter över havet.

Vid Brandywell börjar nedförsbacken från berget. Ner förbi Milestone 32, Duke's, (51,5 km) och Windy Corner som heter så för att det alltid blåser där oavsett väder. Sedan ner till Milestone 33 (53,1 km), Keppel Gate, Kate’s Cottage och puben Creg-ny-Baa där det är en vinkel höger. Kör ner för backen som troligen är banans snabbaste del mot Brandish Corner, Hillberry, genom Cronk-ny-Mona till Signpost Corner. Fortsätt ner mot Bedstead Corner, The Nook, förbi guvernörens residens och fram till Governor’s Bridge som är en mycket långsam och marig hårnålskurva höger. Slutet syns då du kommer ur Governor’s ut på Clencrutchery Road igen för att avsluta varvet.
Ett varv på banan.

Source: GB Routes ’N’ Drives.
A Lap of the TT Course.

The TT Course is 37.73 miles long and twists its way around the Isle of Man. The start is on Glencrutchery Road. Head for the awesome Bray Hill. Down the hill and up through the other side over the infamous Ago's Leap and head past the 1 mile marker down to Quarter Bridge. This is a roundabout and is often quite slippery. From Quarter Bridge down a short straight to Braddan Bridge, a tricky S bend with Braddan Church on the left of the exit. Head towards Union Mills, some three miles from the start. Down through Union Mills, past the garage on the left and then up the hill and away to Glen Vine. Enter Glen Vine through the fast right hand bend called Ballagarey (Ballascary), and down the hill through the village and up the other side with the Crosby pub on their right and a little further on the Wagon and Horses pub, earlier Half Way House, a private villa now, on the left.

Then it's downhill and through the Highlander, once thought of as the quickest part of the circuit. Now down through Greeba Castle and Greeba Bridge to the Hawthorn and on through to Ballacraine, about 7.5 miles from the start. Now turn right and head onto the Glen Helen section of the course. Through Ballig Bridge, Doran's Bend, Laurel Bank, the Black Dub and finally to Glen Helen itself before climbing up Creg Willy's Hill to Sarah's Cottage and Lambfell. Now the long fast Cronk-y-Voddy straight, Molyneux's and the 11th Milestone slow for Handley's Corner, a fairly quick 'S' bend. From here pass McGuinness's and head on to Barregarrow Crossroads and then down the hill to the Bottom of Barregarrow. Now slightly uphill again to the 13th Milestone before the straight into Kirk Michael.

Enter Kirk Michael at Douglas Road Corner (where in the first TT in 1907 riders turned left and headed back to Peel). The main street in Kirk Michael is quite narrow with the front doors of the houses barely 3ft from the kerbs in places. The exit of Kirk Michael takes you through Rhencullen, Birkin's Bends, Bishopscourt, Iceman's and Alpine Cottage, before heading into the village of Ballaugh. Ballaugh is the home of Ballaugh Bridge, a famous humpback bridge. From Ballaugh it's on through Ballacrye to Quarry Bends (with the Wild Life Park on the left) and then on to the Sulby Straight (one of the fastest sections with speeds about 200 mph). You have just past the half way mark on the lap. Pass the Sulby Glen Hotel on the left.  At the end of Sulby Straight, brake hard for the Sulby Bridge a slow right hand bend and then its up to Ginger Hall and on towards Ramsey. On the way pass through Kerrowmoar, Glen Duff, Glen Tramman, Churchtown, Pinfold Cottage, before entering Ramsey through the fast sweeping bend at Gardener's Lane. Now down the straight to Schoolhouse Corner and on to Parliament Square a fairly slow 'S' bend.

After Parliament Square the charge is really on over the mountain. The walls and trees which have lined the course most of the way, now give way to more open spaces and fences. Head up to Cruickshank's, an 80 M.P.H. up hill right hander, where you could say the mountain climb begins. Then go on through Whitegates and Stella Maris (private villa) to Ramsey Hairpin where the real climb begins. Now head on through the Waterworks and Tower Bends to the Gooseneck and then on to the 26th Milestone or Joey's, after Joey Dunlop who was a winner 26 times at the course, and finally Guthrie's Memorial. The road still rises slightly as you go up the Mountain Mile and through the East Mountain Gate, George's Folly, The Black Hut, the Verandah, Bungalow Bridge, The Bungalow, Hailwood Rise and Hailwood Heights which is the highest point on the course, 1384 feet above sea level.

Now at Brandywell the start of the discent of the mountain. Down through the 32nd Milestone, Duke's, and Windy Corner (named because no matter what the weather there is always a wind blowing), and then down through the 33rd to Keppel Gate, Kate's Cottage and Creg-ny-Baa. Now it's on down what is probably the fastest part of the course to Brandish Corner and on down to Hillbery, before rising up through Cronk-ny-Mona to Signpost Corner. Down hill again through Bedstead Corner, the Nook, past the Governor's Residence on the left to Governor's Bridge, a tricky hairpin. Now the end is in site as you exit Governor's Dip and head out onto Glencrutchery Road to the finish of the lap.
One lap at the TT course.  


No comments: